8 Kết quả tìm kiếm được tìm thấy
Cần Mua
Đứng đầu
 100 Tỷ  140 Tỷ

Cần mua nhà mặt hồ hoặc view hồ Tây

Đứng đầu
  • 150
Cần Mua
Đứng đầu
 40 Tỷ  50 Tỷ

Cần mua nhà Mỹ Đình, Cầu Giấy 40-50 tỷ kinh doanh được

Đứng đầu
  • 100 m² - 300 m²
Cần Mua
Nổi Bật
 300 Tỷ
Cần Mua
 55 Triệu
Cần Mua
 40 Triệu
Cần Mua
Đứng đầu
 40 Tỷ  50 Tỷ

Cần mua nhà Mỹ Đình, Cầu Giấy 40-50 tỷ kinh doanh được

Đứng đầu
  • 100 m² - 300 m²
Cần Mua
 15 Tỷ
Cần Mua
Đứng đầu
 14 Tỷ  18 Tỷ
Cần Mua
Đặc sắc
 10 Tỷ
Cần Mua
Đứng đầu
 100 Tỷ  140 Tỷ

Cần mua nhà mặt hồ hoặc view hồ Tây

Đứng đầu
  • 150