Thu ngân sách 2022: riêng số vượt dự toán đủ để làm 8 tuyến Metro

Bạn có biết số tiền thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt so với dự toán đầu năm lớn đến mức đủ để làm thêm 8 tuyến Metro cho Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hoặc thừa để xây…

Xem thêm